حمایت کنند گانinfo@msoft.af

عقد قرارداد با کلنیک دندان داکتر احمد سالار مورخ: ۱۴-۱۲-۱۳۹۹

صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان: مورخ: ۱۴-۱۲-۱۳۹۹ خبرخوش برای خبرنگاران و دست اندر کاران محترم رسانه ای! امورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ تفاهم نامه همکاری بین صندق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان و کلنیک دندان داکتر احمد سالار به امضا رسید. براساس این تفاهم نامه، کلنیک متذکره آنعده خبرنگارانی را که در بخش دندان دچار مشکل بوده و عضویت…

مورخ: ۸ حوت ۱۳۹۸ استاد عطا محمد نور مبلغ سه صد هزار افغانی با صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان کمک کرد:

مورخ: ۸ حوت ۱۳۹۸ استاد عطا محمد نور مبلغ سه صد هزار افغانی با صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان کمک کرد: استاد عطا محمد نور باز هم صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان راحمایت کرد استاد عطا محمد نور یک تن ازشخصیت های معروف و سیاسی کشور و والی سابق ولایت بلخ، مبلغ سه صد هزار…