حمایت کنند گانinfo@msoft.af

تفاهم نامه همکاری بین صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان و شفاخانه خصوصی وهاج:

مورخ: ۲۰-حمل-۱۳۹۹ تفاهم نامه همکاری بین صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان و شفاخانه خصوصی وهاج: تفاهم نامه همکاری بین صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان و شفاخانه خصوصی وهاج، امضاء گردید. به اساس این تفاهم نامه که توسط محمد آصف وردگ رئیس و صاحب امتیاز صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان و دکتور محمد هاشم وهاج، رئیس…

مورخ: ۸ حوت ۱۳۹۸ استاد عطا محمد نور مبلغ سه صد هزار افغانی با صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان کمک کرد:

مورخ: ۸ حوت ۱۳۹۸ استاد عطا محمد نور مبلغ سه صد هزار افغانی با صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان کمک کرد: استاد عطا محمد نور باز هم صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان راحمایت کرد استاد عطا محمد نور یک تن ازشخصیت های معروف و سیاسی کشور و والی سابق ولایت بلخ، مبلغ سه صد هزار…