صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان: مورخ: ۱۴-۱۲-۱۳۹۹

Categories:Activities, Business, News
ajfs
صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان:
مورخ: ۱۴-۱۲-۱۳۹۹
صندوق حمایت مالی ژورنالستان افغان به دوام کمک با خبرنگاران بیمار و مجروح سه تن از خبرنگاران را مورد تفقد و دلجویی قرار داد و در زمینه تداوی بهتر شان با آنها همکاری کرد. قطب الدین کوهی خبرنگار آژانس خبری پژواک در ولایت فاریاب که چندی قبل مورد یک حمله مسلحانه قرار گرفته و مجروح گردیده بود، حمیدالله صدیقی خبرنگار شبکه تلویزیونی آریانا نیوز و نجیب الله بهزاد خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر، سه خبرنگاری هستند که جهت تداوی های بیشتر شان از صندوق حمایت مالی ژورنالستان افغانستان کمک دریافت کردند.
قابل یاد آوری است که سلسله معرفی خبرنگاران مریض و مجروح به شفاخانه های در داخل کابل که اداره صندوق با آن قرار داد همکاری دارد و همچنان کمک با خبرنگاران و ژورنالستانی که مجروحیت دارند جز لایحه کاری صندوق حمایت مالی ژورنالستان افغانستان است که هر هفته دوسیه های دوستان متقاضی در جلسه هیأت مدیره مورد غور و بررسی قرار گرفته و پس از فیصله در مورد شان، به مراجع مربوط راهنمایی می گردند.

پاسخ دهید

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>