عقد قرارداد با کلنیک دندان داکتر احمد سالار مورخ: ۱۴-۱۲-۱۳۹۹

Categories:Activities, Business, Donors, News
ajfs
صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان:
مورخ: ۱۴-۱۲-۱۳۹۹
خبرخوش برای خبرنگاران و دست اندر کاران محترم رسانه ای!
امورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ تفاهم نامه همکاری بین صندق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان و کلنیک دندان داکتر احمد سالار به امضا رسید.
براساس این تفاهم نامه، کلنیک متذکره آنعده خبرنگارانی را که در بخش دندان دچار مشکل بوده و عضویت صندوق حمایت مالی ژورنالستان را داشته باشند (خود را بیمه کرده باشند) باهزینه صندق حمایت مالی ژونالیستان افغانستان درمان می نماید.
قابل یاد آوری است که کلنیک دندان سالار در کارته چهار، موقعیت دارد.

پاسخ دهید

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>