مساعدت نقدی با خانواده شهید بسم الله عادل ایماق

ajfs

هیأت مدیره صندوق حمایت مالی ژورنالستان افغانستان، افتخار دارد که به ادامه کمک با وارثین شهدای رسانه یی کشور، این بار خانواده شهید بسم الله عادل ایماق، مدیر مسؤول رادیو صدای غور را که چندی قبل توسط دشمنان صلح و آشتی در فیروز کوه به شهادت رسیده بود، با اعطای پول نقد، غم شریکی نموده آنها را دلداری داد.
کمک تعیین شده از سوی هیأت مدیره صندوق حمایت مالی ژورنالستان افغانستان، روز گذشته در حالی که تعدادی از ژورنالستان ولایت غور حضور داشتند، توسط تیمی از شورای ژورنالستان ولایت غور ضمن اتحاف دعا و اظهار همدردی، به محترم گل محمد عادل پدر شهید بسم الله عادل، در شهر فیروز کوه مرکز غور،سپرده شد.
پدر شهید بسم الله عادل در حالیکه از این کمک صورت گرفته، اظهار خرسندی نمود از اداره و کارکنان صندوق حمایت مالی ژورنالستان افغان و همچنان از اعضای شورای ژورنالستان ولایت غور ابراز سپاس و امتنان نمود.
قابل یاد آوری است که در اثنای تسلیم دهی این کمک، خانم و اطفال شهید بسم الله عادل نیز در محل حضور داشتند.
محترم علاء الدین محمدی و محترم نظری مسؤولین شورای ژورنالستان ولایت غور حین تسلیم دهی کمک انجام شده صندوق حمایت مالی ژورنالستان افغانستان به پدر شهید بسم الله عادل، این پیام هیأت مدیره صندوق را به ژورنالستان جمع شده در محل رسانیدند که این صندوق به شکل یک بیمه برای خبرنگاران و فعالان رسانه یی افغانستان، از سالها به این سو فعالیت می کند و بهتر است که همه ژورنالستان افغانستان با پرداخت حق العضویت ماهانه، خود را نزد این صندوق بیمه نمایند و در اثنای ضرورت از کمک این صندوق مستفید گردند.
اداره صندوق حمایت مالی ژورنالستان افغان، به این وسیله از مسؤولین محترم شورای ژورنالستان ولایت غور، بابت همکاری شان در رابطه با رسانیدن کمک صندوق به خانواده شهید بسم الله عادل، ابراز سپاس و امتنان دارد.

پاسخ دهید

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>