مساعدت نقدی با خانواده شهید رحمت الله نیکزاد

ajfs

صندوق حمایت مالی ژورنالستان افغان به اساس تعامل همیشگی و با توجه به طرز العمل خود با خانواده شهید رحمت الله نیکزاد، خبرنگار کشته شده در غزنی، کمک کرد.
شهید رحمت الله نیکزاد خبرنگار سابق تلویزیون الجزیره و آژانس اسوشیتید پرس بتاریخ اول جدی سال روان خورشیدی در نزدیکی منزلش در شهر غزنی، هدف حمله مسلحانه افراد ناشناس قرار گرفت و به شهادت رسید.
اداره صندوق حمایت مالی ژورنالستان افغانستان نیز به اساس طرز العمل کاری خود، با خانواده شهید رحمت الله نیکزاد در غزنی تماس گرفته و پس از طی مراحل اداری و قانونی، ایشان را غرض بدست آوردن کمک در نظر گرفته شده صندوق به کابل دعوت کرد.
کمک صندوق حمایت مالی ژورنالستان افغانستان روز پنجشنبه 19 جدی در دفتر صندوق، در حالی که برادر شهید نیکزاد محمد امین نیز حضور داشت، به محترم الحاج عبدالفتاح پدر شهید نیکزاد به گونه پول نقد تسلیم داده شد که از جانب پدر و برادر شهید نیکزاد، با اظهار سپاس و امتنان پذیرفته شد.
از جانب دیگر محمد آصف وردگ رئیس و صاحب امتیاز صندوق حمایت مالی ژورنالستان افغان، که هم اکنون خودش در بستر مریضی در خارج از کشور بسر می برد، ضمن پیام خود به این مناسبت، در حالیکه از هدف قرار گرفتن مسلسل خبرنگاران و اهالی رسانه ها در این اواخر، نگرانی خود را ابراز داشت، افزود که اداره صندوق طبق تعامل همیشگی به همکاری و کمک با ژورنالستان و اهالی رسانه ها ادامه خواهد داد.
موصوف افزود که این صندوق، متعلق به ژورنالستان بوده و تا آخرین حد توان تلاش می نماید تا مشکلات صحی آنها را حل کند و با خانواده ها و وارثین شهدای رسانه یی کشور کمک نماید، ولی به قول محمد آصف وردگ این صندوق بیشتر شکل یک بیمه صحی به اهل رسانه های افغانستان را دارد و بهتر است که با توجه به شرایط ناگوار امنیتی در کشور، همه دوستان ژورنالست و کارمندان رسانه های افغانستان خود را نزد صندوق بیمه نمایند تا در هنگام مریضی و مشکلات، اداره صندوق بتواند با آنها کمک نماید.

پاسخ دهید

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>