مساعدت ها طی ماههای میزان و عقرب-۱۳۹۹

Categories:Activities, Business, News
ajfs
صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان:
میزان وعقرب-۱۳۹۹
به ادامه کمک های قبلی با ژورنالیستان، بعد از بررسی اسناد مریضی متقاضیان توسط کمیته بررسی مؤظف و فیصله هیئت مدیره صندوق، با ۱۲ تن از ژورنالیستان و خبرنگارن هر یک شفیق الله جمشید احمدی خبرنگار تلویزیون آریانا- خواجه ایمل صدیقی خبرنگار هفته نامه ژورنالیستان- سید یاسین متین خبرنگار رادیو صدای عدالت- خان محمد دانشجو خبرنگار IWPR- حبیب الله رفیع خبرنگار آزاد- نثار احمد خبرنگار تلویزیون جهان- احمد مرید دانشجو خبرنگار هفته نامه حریر- ناهید بشردوست خبرنگار آژانس باختر- عبیدالله اسدی خبرنگار تلویزیون ژوندون- سارینا خبرنگار تلویزیون ژوندون- شکیلا افتخاری خبرنگار تلویزیون رادیو غزنویان- فریدون فرید خبرنگار تلویزیون مشرانو جرگه، که به شفاخانه های وهاج، الخیر، معرفی شده بودند مصارف تداوی ایشان تادیه گردید.
همچنان با وارثین و خانواده ۲ تن از شهدا هر یک شهید علی سلیمی خبرنگار تلویزیون مشعل و شهید غلام عباس حضرتی خبرنگار تلویزیون ملی، پس از بررسی اسناد از سوی صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان، مساعدت نقدی صورت گرفت.

پاسخ دهید

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>