مساعدت ها طی ماه اسد-۱۳۹۹

ajfs

صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان:

اسد-۱۳۹۹

به ادامه کمک های قبلی با ژورنالیستان، بعد از بررسی اسناد مریضی متقاضیان توسط کمیته بررسی مؤظف و فیصله هیئت مدیره صندوق، با شش تن از ژورنالیستان و خبرنگارن (احمد شاه عظیمی خبرنگار آژانس ندای آگاه- فضل الرحمن رحمن خبرنگار رئیس تلویزیون هیواد- ممتاز حیدری خبرنگار عضو صندوق- هیلی اعظم زاده خبرنگار عضو صندوق-شیرشاه نوابی خبرنگار گروه رسانه یی پاسبانان- سیف الرحمن عیارلمر خبرنگار نورس وحدت)، از سوی صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان، مساعدت نقدی صورت گرفت، همچنان با وارث یک تن از شهدا (شهید نوید عظیمی خبرنگار تلویزیون ملی)، پس از بررسی اسناد از سوی صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان ،مساعدت نقدی صورت گرفت.
و نیز یازده تن از ژورنالیستان و خبرنگاران ( فرزانه نبی خبرنگار رادیو عدالت ولایت غور- عبدالله ایوبی خبرنگار ریاست اطلاعات وزارت انکشاف دهات- ماری نبرد خبرنگار آژانس باختر- سید یاسین متین خبرنگار رادیو صدای عدالت- احمد مرید دانشجو خبرنگار هفته نامه حریر- ممتاز حیدری خبرنگار عضو صندوق- ناهید بشردوست خبرنگار آژانس باختر- مژگان نیازی خبرنگار تلویزیون افغان- فهیمه احمدی خبرنگار هفته نامه حریر- شکیلا افتخاری خبرنگار تلویزیون رادیو غزنویان- خان محمد دانشجو خبرنگار IWPR) که به شفاخانه های وهاج و الخیر و نیز کلینیک دندان داکتر مشتاق احمد احمدی معرفی شده بودند پس از بررسی اسناد تداوی آنها مصارف تداوی ایشان به جانب شفاخانه و کلینیک ذکر شده تادیه گردید.

پاسخ دهید

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>