پیام تصلیت به خانواده شهید نادرشاه صاحب زاده و خانواده خبرنگارن

Categories:Activities, Martyrs, News
ajfs

کشته شدن کارمند یک رسانه محلی پکتیا درحمله مهاجمان کارمند یک رسانه محلی در پکتیا در حمله مهاجمان کشته شد. نادرشاه صاحب زاده شام دیروز از مرکز شهر گردیز ناپدید شد و سرانجام پولیس پیکر بی جان وی را بامداد امروز از ساحه باغ پیرشهر به دست آورد .نادرشاه از یک سال به این سو به عنوان گرداننده و مجری برنامه های ادبی وتفریحی رادیو صدای پکتیا کارمی کرد. امین الله امیری مدیر مسوول رادیو صدای پکتیا کشته شدن این کارمندش را تایید کرد. او گفت که نادرشاه صاحب زاده با کسی دشمنی شخصی نداشت. بررسی های ابتدایی پولیس نشان می دهد که این کارمند رسانه محلی به اثر شکنجه و درنهایت ضربات چاقو ازپا درآمده است. این نخستین رویداد قتل یک کارمند رسانه در پکتیا است. به اساس آمار ارائه شده درجریان سال جاری این هفتمین کارمند رسانه در افغانستان است که کشته می شود. صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان و وزارت اطلاعات و فرهنگ همواره از عدم مصوونیت جانی خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. پیام رهبری صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان در رابطه به شهادت نادرشاه صاحب زاده با اندوه فراوان خبرکشته شدن نادرشاه صاحب زاده گرداننده و مجری برنامه های ادبی وتفریحی رادیو صدای پکتیا را دریافت کردیم. رهبری صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان درکنار آن که خود را درین اندوه بزرگ شریک می داند از نهاد های امنیتی می خواهد که عاملان این جنایت را شناسایی و به پنجه قانون بسپارند. رهبری صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان مراتب همدردی و غمشریکی خویش را به خانواده، دوستان، اقارب و خانواده بزرگ رسانه یی کشور ابراز می دارد و از بارگاه خداوند منان جنت فردوس به متوفا استدعا دارد.

پاسخ دهید

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>