HOMEinfo@msoft.af

صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان

کمک به ژورنالیستان مستحق، ورثه شهدا خانواده مطبوعات و رسانه ها

مجروحان وقربانیان
مجروحان وقربانیان
کمک به ژورنالیستان مجروح و ورثه ژورنالیستان که زندگی خود را از دست دادند.
خدمات صحی
خدمات صحی
مداوای ژورنالیستان و دستاندرکاران رسانه یی.
حمایت مالی
حمایت مالی
پشتیبانی مالی ژورنالیستان در حالات اضطراری.

فعالیت ها

  • اعلامیه صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان افغانستان
    اعلامیه صندوق حمایت مالی از...
  • صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ را تقدیر کرد
    صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان،...
  • پیام تصلیت به خانواده شهید نادرشاه صاحب زاده و خانواده خبرنگارن
    کشته شدن کارمند یک رسانه...

اخبار جدید

مورخ: ۱۴-۰۲-۱۳۹۹روز سوم ماه می، روز جهانی آزادی بیان

روز سوم ماه می سال میلادی، همه ساله در جهان بنام روز جهانی آزادی بیان تجلیل می گردد و به این ترتیب رسانه ها و اهل رسانه، به حیث پاسداران و سنگر داران همیشه در سنگر آزادی بیان، همراه با اتباع کشور ها این روز و این ارزش را گرامی می دارند و به آن…