HOMEinfo@msoft.af

صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان

کمک به ژورنالیستان مستحق، ورثه شهدا خانواده مطبوعات و رسانه ها

مجروحان وقربانیان
مجروحان وقربانیان
کمک به ژورنالیستان مجروح و ورثه ژورنالیستان که زندگی خود را از دست دادند.
خدمات صحی
خدمات صحی
مداوای ژورنالیستان و دستاندرکاران رسانه یی.
حمایت مالی
حمایت مالی
پشتیبانی مالی ژورنالیستان در حالات اضطراری.

فعالیت ها

  • صندوق حمایت مالی ازژورنالیستان افغانستان مبلغ نزدیک به دومیلیون افغانی را به خانواده های شهیدان ٬ زخمیان و بیماران مساعدت کرد. کابل ۱۳سنبله
    کمک ۱۷۲۰۰۰۰افغانی به ژورنالیستان نیازمند...
  • صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان: 04-میزان-1398
    صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان: 04-میزان-1398 به...
  • صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان: 25-میزان-1398
    صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان: 25-میزان-1398 به...

اخبار جدید

پیام هیئت رهبری در مورد زخمی شدن کارکنان تلویزیون خورشید

پیام هیئت رهبری صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان: رهبری صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان عاملان حمله بر موتر کارمندان تلویزیون خورشید را به شدت تقبیح می نماید. عصر روز یکشنبه ۱۳ اسد ۱۳۹۸ در اثر انفجار بمبی که در موتر کارکنان تلویزیون خورشید چسپانده شده بود، سه کارمند این شبکه زخمی شدند. رهبری صندوق حمایت…